Στάτους Μετωρολογικού ΣταθμούΤο σύστημα λειτουργεί για 0 Days 3 Hours 27 Minutes 2 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος 1717MB
Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather-Display (10.37R-(b302)) για την αναφορά καιρικών συνθηκών
Τελευταία φορά ξεκίνησε στις 19:08:39 17/10/2019
Στοιχείο Στάτους Ηλικία Τελευταία ενημέρωση στις 18/10/2019 07:29
Weather-Display realtime NOT Current 8:52:32 > 0:00:15
17/10/2019 22:36
Weather-Display FTP NOT Current 8:53:51 > 0:05:15
17/10/2019 22:35
Weather-Display weather data NOT Current 8:54:02 > 0:05:15
17/10/2019 22:35


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦