Στάτους Μετωρολογικού ΣταθμούΤο σύστημα λειτουργεί για 0 Days 5 Hours 59 Minutes 11 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος 1727MB
Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather-Display (10.37R-(b302)) για την αναφορά καιρικών συνθηκών
Τελευταία φορά ξεκίνησε στις 16:31:38 23/9/2021
Στοιχείο Στάτους Ηλικία Τελευταία ενημέρωση στις 24/09/2021 00:35
Weather-Display realtime NOT Current 2:04:10 > 0:00:15
23/09/2021 22:31
Weather-Display FTP NOT Current 2:05:17 > 0:05:15
23/09/2021 22:30
Weather-Display weather data NOT Current 2:05:25 > 0:05:15
23/09/2021 22:30


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦