Στάτους Μετωρολογικού ΣταθμούΤο σύστημα λειτουργεί για 0 Days 4 Hours 44 Minutes 45 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος 1692MB
Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather-Display (10.37R-(b302)) για την αναφορά καιρικών συνθηκών
Τελευταία φορά ξεκίνησε στις 18:41:22 19/2/2019
Στοιχείο Στάτους Ηλικία Τελευταία ενημέρωση στις 20/02/2019 03:41
Weather-Display realtime NOT Current 4:13:02 > 0:00:15
19/02/2019 23:28
Weather-Display FTP NOT Current 4:16:13 > 0:05:15
19/02/2019 23:25
Weather-Display weather data NOT Current 4:16:20 > 0:05:15
19/02/2019 23:25


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦