Στάτους Μετωρολογικού ΣταθμούΤο σύστημα λειτουργεί για 0 Days 2 Hours 6 Minutes 41 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος 1710MB
Ο σταθμός χρησιμοποιεί Weather-Display (10.37R-(b302)) για την αναφορά καιρικών συνθηκών
Τελευταία φορά ξεκίνησε στις 21:24:06 21/6/2018
Στοιχείο Στάτους Ηλικία Τελευταία ενημέρωση στις 22/06/2018 02:18
Weather-Display realtime NOT Current 2:45:41 > 0:00:15
21/06/2018 23:32
Weather-Display FTP NOT Current 2:47:52 > 0:05:15
21/06/2018 23:30
Weather-Display weather data NOT Current 2:48:02 > 0:05:15
21/06/2018 23:30


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦