Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ελλάδας  (Ενημέρωση κάθε 15 λπτ)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ευρώπης  (Ενημέρωση κάθε 15 λπτ)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦