Χάρτες Παγκόσμιου Συστήματος Πρόγνωσης (GFS)  (Υετός στην Ευρώπη 3-48 ώρες)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.meteociel.com

Χάρτες Παγκ. Συστήματος Πρόγνωσης (GFS)  (Θερμοκρασία στα 850 hPa στην Ευρώπη 3-48 ώρες)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.meteociel.com

Χάρτες Παγκ. Συστήματος Πρόγνωσης (GFS)  (Θερμοκρασία στα 2 μέτρα στην Ελλάδα 3-48 ώρες)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.meteociel.com


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦